Αγορά Εργασίας

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΟ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο Υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από το ΠΑΑ Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν αίτηση ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ.
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ θα συνάψει συμβάσεις έργου με αναδόχους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικοτήτων: ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνίατρων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Ιχθυολόγων, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν: εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, σωματείων-συλλόγων, εταιρειών- εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις).
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024, ώρα: 23:59 μ.μ.
Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ακόλουθη Ανακοίνωση, ενώ στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την σχετική  Πρόσκληση.

Η μελετητική εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ, δ.τ «ΔΑΣΟΓΑΙΑ» με έδρα την Αθήνα, αναζητά Δασολόγο, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών γραφείου και πεδίου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ακόλουθη Αγγελία.

Ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, που έχει ως μέλη του 280 επιχειρήσεις χονδρικής εμπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων και φρούτων, αναζητά συνεργασία με γεωπόνους – εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αφού εξετάσουν τα προϊόντα σε περίπτωση ποιοτικών ελαττωμάτων, θα γνωμοδοτούν εγγράφως για λογαριασμό των επιχειρήσεών του.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 2104815585 Email:[email protected]
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το πλήρες κείμενο της Αγγελίας.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ειδικά για τις ανάγκες διενέργειας της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023, καλεί με ιδιαίτερη πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξή τους στο υπό-Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023. Υποψήφιοι ΙΣ κάτοχοι τίτλων σπουδών Γεωτεχνικών Επιστημών, καθώς και εργαζόμενοι σε ΚΥΔ ή έχοντες εργασιακή εμπειρία σε ΚΥΔ ενισχύονται κατά τη μοριοδότηση.
Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης παρατείνεται μέχρι και την 24η ώρα της 6ης Δεκεμβρίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Ανακοίνωση.

ΕθνόσημοΗ Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας της ΕΕΔΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, στη Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας της ΕΕΔΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Η ΑΤΗΣΗ – ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] από την Παρασκευή 1-12-2023 μέχρι και την Πέμπτη 7-12-2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την σχετική Ανακοίνωση.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ειδικά για τις ανάγκες διενέργειας της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023, καλεί με ιδιαίτερη πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξή τους στο υπό-Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023. Υποψήφιοι ΙΣ κάτοχοι τίτλων σπουδών Γεωτεχνικών Επιστημών, καθώς και εργαζόμενοι σε ΚΥΔ ή έχοντες εργασιακή εμπειρία σε ΚΥΔ ενισχύονται κατά τη μοριοδότηση.
Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι η 24η ώρα της 30ής Νοεμβρίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Πρόσκληση.

Η Διεύθυνση Δασών Εύβοιας της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα πρόσληψη προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, για την Διεύθυνση Δασών Ευβοίας.
Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] από Τρίτη 11-10-2023 μέχρι και την Παρασκευή 20-10-2023 και ώρα 15:00μμ..
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Ανακοίνωση.

Το Δασαρχείο Θηβών της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού, σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ, για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες.
Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] από Παρασκευή 13/10/2023 μέχρι και τη Δευτέρα 23/10/2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Ανακοίνωση.

Το Δασαρχείο Βόλου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού, σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ, για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες.
Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] από 13 /10/2023 μέχρι και 22/10/2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Ανακοίνωση.

Το Δασαρχείο Κορίνθου θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών, για κάλυψη απρόβλεπτων και επιγουσών αναγκών.
Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την σχετική Ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν άλλα σχετικά άρθρα
Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος