Αγορά Εργασίας

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ, για εννέα (9) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και επτά (7) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, από Παρασκευή 24-09-2021 μέχρι και την Τρίτη 28-09-2021.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την σχετική Ανακοίνωση.

Αγγελία για γεωτεχνικούςΓΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟ
Η εταιρεία NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της Δασολόγο με εμπειρία σε Τεχνικές Εκθέσεις Φωτοερμηνείας, Δασικές μελέτες και προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση.
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΠΕ Δασολόγου, άριστη χρήση Η/Υ, χρήση γνώσης σχεδιαστικών προγραμμάτων (GIS- Autocad).
ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟ
Η εταιρεία NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της Περιβαλλοντολόγο ή Μηχανικό Περιβάλλοντος με εμπειρία σε περιβαλλοντικές μελέτες (Μελέτες ΠΕριβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις κλπ.) και προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση.
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΠΕ Περιβαλλοντολόγου ή Μηχανικού ΠΕριβάλλοντος, άριστη χρήση Η/Υ, χρήση γνώσης σχεδιαστικών προγραμμάτων (GIS- Autocad).

Στοιχεία Επικοινωνίας: NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.: Ελευθερίου Βενιζέλου 24 | ΤΚ: 15341 | Αγία Παρασκευή Τ: 210 6422919 & 210 6532137 | F: 210 6452955 E: [email protected] | W: www.nerco.gr

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/61511/3439/24-6-2021 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κ. Κ. Αραβώση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα δράση προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για επτακόσιους (700) συνολικά εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ..
Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν ανέργους διάφορων ειδικοτήτων (Δασολόγους, Δασοπόνους κλπ), οι οποίοι θα απασχοληθούν τόσο στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Ν., όσο και, κυρίως, στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.
Δεδομένου ότι η σχετική Προκήρυξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αναμένεται να εκδοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους ανέργους Δασολόγους – μέλη του, να εγγραφούν άμεσα, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων.

ΑΣΕΠΓνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 4Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/22-4-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις θέσεις περιλαμβάνονται μία (1) θέση ΠΕ1 Γεωπόνων και μία (1) θέση ΠΕ3 Κτηνιάτρων.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη 4Κ/2021.

Αγγελία για γεωτεχνικούςΖητείται κτηνίατρος για κτηνιατρείο στην Κόρινθο.
Το κτηνιατρείο είναι σε κεντρικό δρόμο, έχει μεγάλο παρκινγκ, υψηλό τζίρο και πλούσιο πελατολόγιο.
Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα: 6942040872, 6937363230.

Αγγελία για γεωτεχνικούςΖητείται κηπουρός επικεφαλής συνεργείου 3 ατόμων, για πλήρη απασχόληση σε μεγάλο έργο συντήρησης κήπων στην περιοχή της Αθήνας.
Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
Παρέχεται φορτηγάκι για τις μετακινήσεις.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Βλάσης Μπισμπίκης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6970074949
E mail: [email protected]

Αγγελία για γεωτεχνικούςΖητείται γεωπόνος/ζωοτέχνης για την σύνταξη ζωοτεχνικής μελέτης για άδεια σταυλισμού.

Περιοχή Παιανία Αττικής

Τηλ Επικοινωνίας 6940278018
Νικολίνταγα Κωνσταντίνα

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 144 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης και των Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α..
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από 10/12/2020 έως 21/12/2020.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 16/τ. ΑΣΕΠ) η προκήρυξη 3Κ/2020 που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 1 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την Προκήρυξη.

logo ΕΛΓΑΟ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού πενήντα (50) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων για τα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α., 30 για το Υποκατάστημα Βέροιας, 10 για το Υποκατάστημα Κοζάνης και 10 για το Υποκατάστημα Λάρισας, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 51/28-05-2020 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 5-6-2020.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

Newsletter
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε το μηνιαίο Newsletter του Παραρτήματος