4 Ιουνίου, 2024

Στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2024, τονίστηκε ότι η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση ενός υγιούς και βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές και επισημάνθηκε ότι οι γεωτεχνικοί συμβάλλουν στην προώθηση της αειφορίας και στην προστασία του περιβάλλοντος, προσφέροντας τις γνώσεις, τις τεχνολογίες και τις στρατηγικές που απαιτούνται για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του 21ου αιώνα
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Δελτίο Τύπου.

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΤο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσκαλεί σε υποβολή αίτησης τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.) και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που τηρείται στον Οργανισμό. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γ.Σ. που επιθυμούν και δύνανται, βάσει του βασικού τίτλου σπουδών τους, να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεματικά πεδία, καθώς και όσοι Γ.Σ. έχουν τεθεί σε αναστολή πιστοποίησης στο 9ο θεματικό πεδίο «Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».
Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις που λειτουργεί στον ιστότοπο https://agroadvisors.elgo.gr, από 01.06.2024 έως 15.07.2024.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος