ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΝΕΑ

Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη 109 Γεωπόνων και 6 Κτηνιάτρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του Οργανισμού.
Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, έως τη Δευτέρα 10-06-2024.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Ανακοίνωση.

Στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2024, τονίστηκε ότι η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση ενός υγιούς και βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές και επισημάνθηκε ότι οι γεωτεχνικοί συμβάλλουν στην προώθηση της αειφορίας και στην προστασία του περιβάλλοντος, προσφέροντας τις γνώσεις, τις τεχνολογίες και τις στρατηγικές που απαιτούνται για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του 21ου αιώνα
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Δελτίο Τύπου.

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΤο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσκαλεί σε υποβολή αίτησης τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.) και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που τηρείται στον Οργανισμό. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γ.Σ. που επιθυμούν και δύνανται, βάσει του βασικού τίτλου σπουδών τους, να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεματικά πεδία, καθώς και όσοι Γ.Σ. έχουν τεθεί σε αναστολή πιστοποίησης στο 9ο θεματικό πεδίο «Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».
Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις που λειτουργεί στον ιστότοπο https://agroadvisors.elgo.gr, από 01.06.2024 έως 15.07.2024.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση.

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ), επιδιώκοντας την ανάπτυξη και ανάδειξη του πρασίνου στην Ελλάδα, διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Το πράσινο στο αστικό περιβάλλον» στις 22-23/11/2024 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η διάχυση της επιστημονικής γνώσης και η παρουσίαση απόψεων και λύσεων που αφορούν στο πράσινο, στο μεταβαλλόμενο αστικό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο οργάνωσης του Συνεδρίου, καλούνται οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αστικού πρασίνου και της αστικής δενδροκομίας να υποβάλλουν περιλήψεις των επιστημονικών τους εργασιών, έως την Πέμπτη 20/06/2024.
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση και το Πρότυπο Περίληψης.

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας” καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, Τ.Κ. 118 55, τηλ: 2105294776, [email protected]) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις:
Α΄ φάση (για την πλήρωση 50 θέσεων)
Αιτήσεις: έως 25/06/2024
Β΄ φάση (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)
Αιτήσεις: έως 09/09/2024
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Προκήρυξη για το Δ.Π.Μ.Σ., ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κα Γ. Παπαϊωάννου, Ιερά Οδός 75, 118 55, Βοτανικός- Αθήνα, 210 5294776, [email protected] και στην ιστοσελίδα www.mba.aua.gr.

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης).
Το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 προκηρύσσονται θέσεις μόνο για την ειδίκευση Γ’: Γεωπληροφορική.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 24.00.
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://geography.aegean.gr/geoinformatics ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2251036472 (09.00 – 15.00) ή στα email [email protected] και [email protected].

Βασικός στόχος του έργου «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.(ΦΑΣΕΙΣ Α’, Β΄ και Γ’)», που υλοποίησε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, είναι η μετάβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε ένα ψηφιακό σύστημα παροχής υπηρεσιών, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των μελών, πολιτών και επιχειρήσεων.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για τα Αποτελέσματα του έργου.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΤο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Υποβολή αιτήσεων έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Ανακοίνωση για το Π.Μ.Σ., ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα (http://www.afp.aua.gr/?page_id=59) στον Υπεύθυνο Γραμματέα του Π.Μ.Σ. κ. Αχιλλέα Αναστασίου (Tηλ. 210 5294044, 210 5294040, e-mail [email protected]), καθώς επίσης στη Γραμματεία του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, κ. Εμμανουήλ Αθανασάκη (Tηλ. 210 5294122).

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στα πλαίσια συμμετοχής του στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων», στις 16 Σεπτεμβρίου τ.έ., στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», Αίθουσα Β, στις 14:30- 16:30.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με σχετική απόφαση στην 15η/31-8-2023 συνεδρίασή του και μετά το έντονο ενδιαφέρον που υπήρξε από πλευράς των μελών του Επιμελητηρίου, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Επιτροπές γεωτεχνικών θεμάτων που πρόκειται να συσταθούν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Επίσης, το Δ.Σ. αποφάσισε την προσθήκη μιας ακόμη Επιτροπής, για τη θεματική ενότητα: Έργα Υποδομής – Προδιαγραφές και Τιμολόγια Μελετών και Έργων γεωτεχνικού αντικειμένου.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την σχετική Ανακοίνωση – Πρόσκληση.

Δεν υπάρχουν άλλα σχετικά άρθρα
Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος