Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων

ΓΕΩΤΕΕΤο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στα πλαίσια της συγκρότησης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 24 του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ) (ΥΑ ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016, ΦΕΚ 4420/Β/2016), κλήθηκε να προτείνει στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών πέντε (5) εξειδικευμένους επιστήμονες για τη στελέχωσή της.
Η ως άνω πρόταση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνει έως πέντε (5) εξειδικευμένους επιστήμονες, εκ των οποίων δύο (2) θα πρέπει να έχουν ειδίκευση στην Τεχνική Γεωλογία, δύο (2) στην Υδρογεωλογία και ένας (1) στη Σεισμολογία, καθώς και 15ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα φραγμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γεωτεχνικοί που διαθέτουν την προαναφερόμενη εξειδίκευση και εμπειρία, να καταθέσουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πλήρες βιογραφικό τους, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου, προκειμένου να εξεταστεί η συμμετοχή τους στην πρόταση του Επιμελητηρίου προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών για τη συγκρότηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική Ανακοίνωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος