ΥΠΑΑΤ: Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων στη Δ/νση Υγείας Ζώων/Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων και ενός (1) ατόμου ειδικότητας Τ.Ε. Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων – Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων, Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δραστηριοποιείται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) έτους 2019.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 28/5/2019.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος