30 Ιουνίου, 2021

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ημερίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα “Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για τα Ζώα Συντροφιάς”, την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.
Στην ημερίδα εκτός από τις απόψεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., παρουσιάστηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών σχετικά με το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για τα Ζώα Συντροφιάς: των Πανεπιστημιακών Κτηνιατρικών Σχολών, της ΚΕΔΕ, της ΠΕΚΔΥ και του ΠΚΣ, των εκπροσώπων του ΥΠΑΑΤ, της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και των Ζωοφιλικών Σωματείων, προκειμένου να γίνει η σύνθεση των απόψεων και να κατατεθούν ολοκληρωμένες προτάσεις στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το σχετικό Δελτίου Τύπου.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/61511/3439/24-6-2021 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κ. Κ. Αραβώση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα δράση προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για επτακόσιους (700) συνολικά εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ..
Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν ανέργους διάφορων ειδικοτήτων (Δασολόγους, Δασοπόνους κλπ), οι οποίοι θα απασχοληθούν τόσο στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Ν., όσο και, κυρίως, στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.
Δεδομένου ότι η σχετική Προκήρυξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αναμένεται να εκδοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους ανέργους Δασολόγους – μέλη του, να εγγραφούν άμεσα, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος