25 Ιουλίου, 2016

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι θέσεις των υποψηφίων φοιτητών είναι είκοσι (20). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, η οποία έχει τη γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ, από 22-8-2016 έως 16-9-2016.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην Προκήρυξη του ΔΠΜΣ.

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσίευσε την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 -2017 ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) φοιτητές. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 13-7-2016 έως 9-9-2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Παν/πολη – Ιλίσια Τ.Κ. 15784).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην Προκήρυξη του ΠΜΣ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος