Προκήρυξη ΠΜΣ του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσίευσε την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 -2017 ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) φοιτητές. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 13-7-2016 έως 9-9-2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Παν/πολη – Ιλίσια Τ.Κ. 15784).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην Προκήρυξη του ΠΜΣ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος