ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις 23/09/2013 εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται στο εξής για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύει, και την υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 εγκύκλιο εφαρμογής του.  

Εγκύκλιος 3115/9-9-2013

Ανακοίνωση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

Έντυπο Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

Newsletter
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε το μηνιαίο Newsletter του Παραρτήματος
Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος