ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2011

Στις 27 Ιανουαρίου 2012 δημοσιεύτηκε η ορθή επανάληψη της Απόφασης Πρόσληψης Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Ιχθυολόγων, Γεωλόγων, Δασολόγων, Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τεχνολόγων Τροφίμων & Διατροφής, Τεχνολόγων Δημόσιας Υγιεινής και Δασοπόνων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για λόγους πρακτικής άσκησης. 

Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Πίνακα Μοριοδότησης παρακαλούμε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

http://w3.minagric.gr/praktiki2011/

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος