ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΑ 196978/2011 ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΪΟΣ 2013

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΑ 196978/2011 ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τις απόψεις του για την πρόταση τροποποίησης της ΥΑ 196978/2011 για τα κριτήρια χωροθέτησης των μικρών υδροηλεκτρικών έργων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση της πρότασης του Επιμελητηρίου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος