ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

10 Απριλίου 2013

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παρ/μα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας υπέβαλε πρόταση προς τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της χωρικής αρμοδιότητάς του, για τη σύσταση και οργάνωση Υπηρεσίας Διαχείρισης, Προστασίας και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος χώρου στα Νοσοκομεία.

Για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου πατείστε εδώ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος