Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»

DPMAΤο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως επισπεύδον Τμήμα, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων».
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://hydrocarbons.geo.auth.gr του Δ.Π.Μ.Σ. από την 1η Ιουνίου 2017 έως την 20η Σεπτεμβρίου 2017.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.α. μπορείτε να αναζητήσετε στην Προκήρυξη του ΔΠΜΣ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος