ΕΛΓΑ: Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2017 για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΕΛΓΑΔημοσιεύτηκε η Ανακοίνωση υπ΄αριθμ ΣΟΧ 2/2017 του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για την πρόσληψη, με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων, εκατόν σαράντα (140) Γεωπόνων και δέκα (10) Κτηνιάτρων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ ανά την επικράτεια.
Η δεκαήμερη προσθεσμία παραλαβής των αιτήσεων αρχίζει στις 28/07/2017 και λήγει στις 07/08/2017.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο του ιστότοπου ΕΛΓΑ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος