Ανακοίνωση – Πρόσκληση του ΓΠΑ για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αρχιτεκτονική Τοπίου»

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσίευσε ανακοίνωση – πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική Τοπίου» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η  30η Ιουνίου 2016.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος