27 Σεπτεμβρίου, 2013

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις 23/09/2013 εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται στο εξής για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύει, και την υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 εγκύκλιο εφαρμογής του.  

Εγκύκλιος 3115/9-9-2013

Ανακοίνωση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

Έντυπο Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος