ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ κύκλος)

logo ΕΣΠΑ - ΑνταγωνιστικότηταΣτις 8/11/2017 ξεκίνησε η 3η περίοδος υποβολών για τη δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος), η οποία λήγει στις 13/12/2017.
Υπενθυμίζουμε ότι η δράση αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με 100% χρηματοδότηση και οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.
Πληροφορίες για τη δράση μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος