Ανακοίνωση: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τις πλημμύρες στις περιοχές της Μάνδρας και της Νέας Περάμου Αττικής

logo geoteeΗ Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 7η/22-11-2017 συνεδρίασή της, συγκρότησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη έκθεσης για τις πρόσφατες πλημμύρες στις περιοχές της Μάνδρας και της Νέας Περάμου της Δυτικής Αττικής. Η έκθεση στοχεύει στην κατανόηση του μηχανισμού της πλημμύρας που εκδηλώθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές συνθήκες και τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις της περιοχής. Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται και φωτογραφίες από την αυτοψία που πραγματοποίησε η Ομάδα Εργασίας στις περιοχές της Μάνδρας και της Νέας Περάμου Αττικής το Σάββατο 25/11/2017.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Ανακοίνωση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος