ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Θέσεις-Προτάσεις

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατέθεσε στην Περιφέρεια τις προτάσεις του επί του κειμένου εργασίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πρωτογενή Τομέα Στερεάς Ελλάδας.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΑΤΤΙΚΗΣ 2021"

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΑΤΤΙΚΗΣ 2021"

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας τις απόψεις του για το σχέδιο " Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών /Αττικής 2021"  και το Σχέδιο Δράσης αυτού.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τις προτάσεις του για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ"

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου νόμου "Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις".

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΕΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΟΥΔΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΕΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΟΥΔΗ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, τις προτάσεις του για το Σχέδιο Γενικής Διάταξης και την προκαταρκτική Πρόταση ΖΕΑ του Πάρκου Γουδή.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συμμετέχοντας στη διαβούλευση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, κατέθεσε τις προτάσεις του επί του διαχειριστικού σχεδίου Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής GR06. 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΑ 196978/2011 ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΪΟΣ 2013

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΑ 196978/2011 ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τις απόψεις του για την πρόταση τροποποίησης της ΥΑ 196978/2011 για τα κριτήρια χωροθέτησης των μικρών υδροηλεκτρικών έργων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση της πρότασης του Επιμελητηρίου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.