Θέσεις-Προτάσεις

logo geoteeΤο Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη, αιτείται την άμεση τροποποίηση του ΠΔ 85/2022, προκειμένου οι Γεωτεχνικοί των ειδικοτήτων ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνιάτρων και ΠΕ Ιχθυολόγων να ενταχθούν και στην ειδικότητα ΠΕ Περιβάλλοντος. Στο έγγραφο τονίζεται ότι από τα προγράμματα σπουδών των ανωτέρω γεωτεχνικών κλάδων προκύπτει ότι οι απόφοιτοί τους διαθέτουν τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται πλήθος περιβαλλοντικών αντικειμένων.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το σχετικό Έγγραφο.

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανταποκρινόμενο σε ερωτήματα του Συνήγορου του Πολίτη, σχετικά με την επάρκεια των διαδικασιών που αφορούν τις κλαδεύσεις δέντρων εντός αστικού ιστού, επισημαίνει τα προβλήματα που υπάρχουν στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις κλαδεύσεις δέντρων εντός αστικού ιστού και τα λάθη που γίνονται στις διαδικασίες που ακολουθούνται. Αυτό έχει ως συνέπεια πολύ συχνά, οι κλαδεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου να πραγματοποιούνται με λανθασμένες πρακτικές, γεγονός που είναι επιζήμιο για τη μορφή, την αισθητική και συχνά για την υγεία και την ευρωστία των δέντρων, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν το πλήθος των λειτουργιών που μπορούν να επιτελούν στον αστικό χώρο.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το σχετικό Έγγραφο.

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις 21/5/2021 υπέβαλε τις προτάσεις του, επί του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το έγγραφο των Προτάσεων.

ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής ΣτερεάςΤο Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ενόψει του συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση Ανατολικής Αττικής, απέστειλε στην Επιτροπή Προπαρασκευής του Αναπτυξιακού Συνεδρίου υπόμνημα με τις προτάσεις του.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Υπόμνημα των προτάσεων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο Αττικής, ανταποκρινόμενο στο θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου, ως σύμβουλου της Πολιτείας και των Αρχών σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση των υδατικών, δασικών και εδαφικών πόρων της χώρας, προχώρησε στη σύνταξη Έκθεσης για την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 στην Μάνδρα και Νέα Πέραμο Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε σε όλους τους αρμόδιους φορείς.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης.

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στο κεντρικό ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου νόμου «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις», προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για το θέμα.

Για να δείτε το κείμενο των προτάσεων πατήστε εδώ.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφειάρχες Στερεάς Ελλάδας εκφράζει τη στήριξή του στις προσπάθειες της Περιφέρειας για άρση της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας από τα Ευρωπαϊκά  Κοινοτικά Ταμεία. 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τις προτάσεις του για την εφαρμογή της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση της πρότασης του Επιμελητηρίου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΜΑΪΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με παρέμβασή του στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία της Πάρνηθας, μετά την επισήμανση των παραβάσεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου κατά την απευθείας ανάθεση δασικής μελέτης, ζητά την άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης. 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς την κεντρική υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ζητάει την παρέμβαση του Επιμελητηρίου για την προώθηση θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και συγκεκριμένα: α)την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος των υποτροφιών του ΙΚΥ β) τον εμπλουτισμό του προγράμματος των υποτροφιών σε τομείς που εμπίπτουν σε γεωτεχνικά επιστημονικά πεδία και γ) την πλήρη διαφάνεια στην επιλογή των υποτρόφων.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής σε μορφή pdf.

Δεν υπάρχουν άλλα σχετικά άρθρα
Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος