Θέσεις-Προτάσεις

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις 21/5/2021 υπέβαλε τις προτάσεις του, επί του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το έγγραφο των Προτάσεων.

ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής ΣτερεάςΤο Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ενόψει του συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση Ανατολικής Αττικής, απέστειλε στην Επιτροπή Προπαρασκευής του Αναπτυξιακού Συνεδρίου υπόμνημα με τις προτάσεις του.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Υπόμνημα των προτάσεων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο Αττικής, ανταποκρινόμενο στο θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου, ως σύμβουλου της Πολιτείας και των Αρχών σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση των υδατικών, δασικών και εδαφικών πόρων της χώρας, προχώρησε στη σύνταξη Έκθεσης για την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 στην Μάνδρα και Νέα Πέραμο Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε σε όλους τους αρμόδιους φορείς.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης.

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στο κεντρικό ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου νόμου «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις», προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για το θέμα.

Για να δείτε το κείμενο των προτάσεων πατήστε εδώ.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφειάρχες Στερεάς Ελλάδας εκφράζει τη στήριξή του στις προσπάθειες της Περιφέρειας για άρση της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας από τα Ευρωπαϊκά  Κοινοτικά Ταμεία. 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τις προτάσεις του για την εφαρμογή της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση της πρότασης του Επιμελητηρίου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΜΑΪΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με παρέμβασή του στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία της Πάρνηθας, μετά την επισήμανση των παραβάσεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου κατά την απευθείας ανάθεση δασικής μελέτης, ζητά την άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης. 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς την κεντρική υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ζητάει την παρέμβαση του Επιμελητηρίου για την προώθηση θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και συγκεκριμένα: α)την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος των υποτροφιών του ΙΚΥ β) τον εμπλουτισμό του προγράμματος των υποτροφιών σε τομείς που εμπίπτουν σε γεωτεχνικά επιστημονικά πεδία και γ) την πλήρη διαφάνεια στην επιλογή των υποτρόφων.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής σε μορφή pdf.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του στις Περιφειακές υπηρεσίες της περιοχής αρμοδιότητάς του, που γνωμοδοτούν κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων για άρδευση ή αστική και περιαστική χρήση που περιλαμβάνει άρδευση χώρων πρασίνου, επισημαίνει ότι η ορθότητα της μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής της προτεινόμενης επαναχρησιμοποίησης είναι βαρύνουσα, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας κατά τη διαδικασία των γνωμοδοτήσεων να ελέγχουν εάν οι σχετικές μελέτες έχουν συνταχθεί από έχοντες επιστημονική επάρκεια, διαφορετικά να μην τις αποδέχονται. 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής σε μορφή pdf.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΔ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΙ

Οι απόψεις του Παραρτήματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τα προς υπογραφή Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. των Δασολογικών και Γεωπονικών τμημάτων.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

Newsletter
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε το μηνιαίο Newsletter του Παραρτήματος