ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς - Διδότου 26, 10680 Αθήνα,  210.3618118 -  geoteeath@otenet.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Θέσεις-Προτάσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Οι απόψεις - προτάσεις του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου για τη
δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό, όπως αυτές επικυρώθηκαν στην αρ. 4η/31-3-2008 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τις θέσεις - προτάσεις του για την οργάνωση του Τεχνολογικού  Λυκείου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

ΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στους Υπουργούς  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.κ. Μ. Χρυσοχοϊδη και Κ. Σκανδαλίδη αντίστοιχα, τις απόψεις του για τη μεταφορά του Τομέα Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γ. Παπανδρέου και στους Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης κ.κ. Ε. Βενιζέλο και Θ. Πάγκαλο επιστολή με την οποία εκφράζει τις απόψεις του για την επιχειρούμενη κατάργηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών - ΙΓΜΕ. 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης την πρότασή του για τη σύσταση και την οργάνωση Υπηρεσίας Προστασίας και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος στα Νοσοκομεία. 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΑ 31722/4-11-2011 "ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΜΠΕ ΑΥΤΟΥ"

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΑ 31722/4-11-2011 " ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΜΠΕ ΑΥΤΟΥ"

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στην πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων τις απόψεις του για την ΚΥΑ 31722/4-11-2011, με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.