Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος που έληξε στις 28/02/2017

logo geoteeΕνημερώνουμε τα μέλη των οποίων η Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος έληξε στις 28 Φεβρουαρίου του 2017, ότι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο www.onlinegeotee.gr τη Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, προκειμένου η Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να προβεί στην ανανέωση της σχετικής Βεβαίωσης και στην ανάρτησή της στην προσωπική ηλεκτρονική καρτέλα του κάθε μέλους. Δεδομένου ότι η Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος περιλαμβάνει πλέον και κωδικό επαλήθευσης, προκειμένου όλες οι υπηρεσίες να μπορούν να ελέγξουν τη γνησιότητά της, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα απλό εκτυπωμένο αντίγραφο αυτής.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 12/3-3-2017 «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πόρων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.», για τη Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, που έχει ισχύ τρία (3) έτη, το μέλος θα πρέπει να καταβάλει τέλος 30 € κατά την ανανέωσή της, ενώ θα πρέπει να είναι και οικονομικά ενήμερο προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Συνέχισης μπορείτε να αναζητήσετε στην ακόλουθη Ανακοίνωση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος