18 Οκτωβρίου, 2023

Η Διεύθυνση Δασών Εύβοιας της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα πρόσληψη προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, για την Διεύθυνση Δασών Ευβοίας.
Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] από Τρίτη 11-10-2023 μέχρι και την Παρασκευή 20-10-2023 και ώρα 15:00μμ..
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Ανακοίνωση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος