16 Οκτωβρίου, 2023

Το Δασαρχείο Βόλου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού, σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ, για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες.
Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] από 13 /10/2023 μέχρι και 22/10/2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Ανακοίνωση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος