19 Ιουνίου, 2023

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) προσφέρουν θέσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης (Master of Science in Techno-economic Systems Management).
Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο [email protected] την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά έως 30 Ιουνίου 2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε Ενημερωτικό Έντυπο για το Π.Μ.Σ., ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://tsm.ba.uoa.gr/

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΤο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ευφυείς Υποδομές στη Γεωργία», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν την αίτησή τους, μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ή να τα αποστείλουν μέσω e-mail στο: [email protected] έως τις 30/06/2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση για το Π.Μ.Σ., ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.smartag.aua.gr.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος