3 Ιανουαρίου, 2023

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικουσών Επιτροπών Παραρτημάτων και Συνέλευσης Αντιπροσώπων των Κλάδων) στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Οι εκλογές διεξήχθησαν σε 67 εκλογικά τμήματα σε όλη την επικράτεια και αφορούσαν το σύνολο των γεωτεχνικών της χώρας, δηλαδή όλους τους γεωπόνους, δασολόγους, γεωλόγους, κτηνιάτρους και ιχθυολόγους.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων.

Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν.Μ.Α.), ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με εννέα (9) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγου, για την παροχή τεχνικών, διοικητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στον προγραμματισμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την πραγματοποίηση διαδικαστικών και υποστηρικτικών ενεργειών, και την εν γένει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της Εταιρείας «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων, Έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων αρχίζει από 23 Δεκεμβρίου 2022 έως και την 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος