17 Απριλίου, 2019

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωση, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων (εκ των οποίων οι πέντε (5) ειδικότητας ΠΕ Ιχθυολόγων) για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων» από υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εδρεύουν στο νομό Αττικής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 22/04/2019.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος