8 Απριλίου, 2019

ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής ΣτερεάςΜε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) η ημερίδα με θέμα: «Xylella fastidiosa: Αντιμετώπιση του κινδύνου με τη συμβολή της επιστήμης, της πολιτείας και των επαγγελματιών» που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.
Την ημερίδα χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Λουκιανός Κοντέλας, ο οποίος τόνισε την ανάγκη έγκυρης ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων για το βακτήριο Xylella fastidiosa, προκειμένου να αποτραπεί η εισαγωγή του στη χώρα μας, αλλά και να εξασφαλισθεί η απαραίτητη ετοιμότητα για τον περιορισμό της εξάπλωσής του σε περίπτωση εισβολής του. (περισσότερα…)

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) η ημερίδα με θέμα: «Xylella fastidiosa: Αντιμετώπιση του κινδύνου με τη συμβολή της επιστήμης, της πολιτείας και των επαγγελματιών» που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.
Την ημερίδα χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Λουκιανός Κοντέλας, ο οποίος τόνισε την ανάγκη έγκυρης ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων για το βακτήριο Xylella fastidiosa, προκειμένου να αποτραπεί η εισαγωγή του στη χώρα μας, αλλά και να εξασφαλισθεί η απαραίτητη ετοιμότητα για τον περιορισμό της εξάπλωσής του σε περίπτωση εισβολής του.
Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδων Κίντζιος κατά το χαιρετισμό της εκδήλωσης ανακοίνωσε τη συγκρότηση Επιτροπής για την επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Παπαδούλης, τέως Πρύτανης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του ΓΠΑ, στην παρέμβασή του επεσήμανε τη σημασία των εντόμων για τη μετάδοση των ασθενειών, ανέφερε ότι τα έντομα διαβιβαστές του βακτηρίου Xylella fastidiosa είναι περισσότερα από 100 και τόνισε την ανάγκη συνεργασίας των εντομολόγων με τους άλλους επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η αντιμετώπιση του απειλητικού βακτηρίου.
Ο Καθηγητής Φυτοπαθολογίας του ΓΠΑ κ. Επαμεινώνδας Παπλωματάς στην εισήγησή του τόνισε την ανάγκη της πρόληψης για την αποφυγή της εισόδου του βακτηρίου στη χώρα μας, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την ελαιοκαλλιέργεια στη χώρα μας, όπως συνέβη στη Νότιο Ιταλία. Ανέφερε ότι το βακτήριο μπορεί να προσβάλει το αμπέλι, τα εσπεριδοειδή, τα πυρηνόκαρπα, καλλωπιστικά φυτά αλλά και ζιζάνια. Στους δευτερεύοντες ξενιστές του, που είναι τα μη ξυλώδη φυτά, μπορεί να παραμένει σε λανθάνουσα μορφή, χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα αλλά από εκεί να μεταδίδετε στα δέντρα.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Αραμπατζής στην εισήγησή του παρουσίασε το νομοθετικό πλαίσιο και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης του επιβλαβή οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa. Τόνισε ότι έχει καθοριστική σημασία ο έλεγχος όλων των φυτωρίων και των σημείων πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού, όχι μόνο της ελιάς αλλά και διάφορων καρποφόρων και καλλωπιστικών φυτών, αφού το κύριο μονοπάτι μεταφοράς του βακτηρίου σε μεγάλες αποστάσεις αποτελεί το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών και καλλιεργούμενων φυτών.
Ο Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκης, εντεταλμένος Ερευνητής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-Δήμητρα και Αντιπρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Παράρτημα Κρήτης, τόνισε ότι θα είναι ολέθρια η εισαγωγή του βακτηρίου για την Κρήτη λόγω της εκτεταμένης ελαιοκαλλιέργειας. Παρουσίασε τον οδικό χάρτη των ενεργειών της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση του κινδύνου από το Xylella fastidiosa που αναλύονται σε δράσεις ενημέρωσης, ανίχνευσης και ετοιμότητας.
Η Δρ Μαρία Κ. Χολέβα, ερευνήτρια του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, στην εισήγησή της αναφέρθηκε στη διαγνωστική εργασία σε σχέση με το φυτοπαθογόνο βακτήριο Xylella fastidiosa που εκτελείται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) και ενημέρωσε ότι, από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα προσβολή φυτών από το βακτήριο Xylella fastidiosa ή παρουσία του εν λόγω βακτηρίου στα συλληφθέντα έντομα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο ΜΦΙ με αντικείμενο το βακτήριο Xylella fastidiosa, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση των διαγνωστικών μεθόδων, στη διελεύκανση κρίσιμων σημείων της βιολογίας του παθογόνου και των εντόμων φορέων του και στη διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης προς την ερευνητική κοινότητα και τους πολίτες, με κύριο στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του παθογόνου.
Ο κ. Ηρακλής Μπουμπουράκας, PhD Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Πειραιά, στην εισήγησή του περιέγραψε τις ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση του κινδύνου από το παθογόνο καραντίνας Xylella fastidiosa που περιλαμβάνουν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, επισκοπήσεις και εκστρατείες ενημέρωσης. Αναφέρθηκε στη σημασία της κατάρτισης Σχεδίων Δράσης για την αποφυγή της εισόδου και εξάπλωσης του παθογόνου, τα οποία περιλαμβάνουν τις δράσεις πριν από την εμφάνιση του παθογόνου Xylella fastidiosa που στοχεύουν στην αποφυγή της εισόδου του βακτηρίου και τις δράσεις μετά από εμφάνιση του παθογόνου που στοχεύουν στον περιορισμό της εξάπλωσης, όπου οι ενέργειες θα πρέπει να είναι ακριβείς, άμεσες, συντονισμένες και προκαθορισμένες.
Ο κ. Βασίλειος Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Εισαγωγέων και Εξαγωγέων Φυτικού Υλικού (ΕΣΕΕΦΥ), στην εισήγησή του τόνισε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στα εισαγόμενα φυτά και επισήμανε τον κίνδυνο εισόδου του βακτηρίου από τη συνήθη πρακτική εισαγωγής φυτικού υλικού από το εξωτερικό που πραγματοποιείται από ξένους αγοραστές σπιτιών στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα νησιά. Πρότεινε τέλος την δημιουργία σώματος «Ράμπο» γεωπόνων οι οποίοι θα πραγματοποιούν ελέγχους πολλαπλασιαστικού υλικού.
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας πραγματοποιήθηκε συζήτηση στην οποία συμμετείχαν οι εισηγητές και το ακροατήριο της ημερίδας.
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τις διαθέσιμες παρουσιάσεις των ομιλητών της ημερίδας.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος