4 Φεβρουαρίου, 2019

Ζητείται δασολόγος για την εκπόνηση πρώτης διαχειριστικής μελέτης για δασική έκταση 1000 στρεμάτων στο νομό Κορινθίας.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 697 153 85 89 Email [email protected]

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος