16 Ιουνίου, 2017

ΓΠΑΤο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων” καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλουν, έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στη  Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, τηλ.: 2105294430, e-mail: [email protected].

ΓΠΑΤο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο “Αμπελουργία – Οινολογία” καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλουν, έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 στη  Γραμματεία του  Δ.Π.Μ.Σ., τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Καθηγητή κ. Ελ. Δροσινό (τηλ. 2105294713, e-mail: [email protected]), στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. αρμόδια κ. Δ. Κομματά (τηλ.: 2105294677, e-mail: [email protected]) ή στην ιστοσελίδα του ΓΠΑ (www.aua.gr).

ΓΠΑΤο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή κ. Ελευθέριο Δροσινό (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, τηλ. 210-529 4713, τηλεομ. 210 529 4683, e-mail: [email protected]), στο Γραφείο Οργάνωσης και Συντονισμού του Π.Μ.Σ, αρμόδια κα Δ. Κομματά (τηλ.: 210-5294677, e-mail:[email protected]) και στην ιστοσελίδα του ΓΠΑ www.aua.gr.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος