9 Μαρτίου, 2015

10 Μαρτίου 2015

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς, ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, ο Δήμος Σπάρτης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ϊδρυμα Ηπείρου, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας και ο Σύλλογος Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: “Σχεδιασμός και ασφάλεια στους χώρους παιχνιδιού”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 και ώρα 09:00 έως 16:00,  στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων – Αμφιθέατρο “Αντώνης Τρίτσης”, Ακαδημίας 50 Αθήνα.  

Σκοπός της ημερίδας είναι η προβολή και ανάδειξη ορθών πρακτικών σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την επίβλεψη, την κατασκευή, τη διαχείριση – συντήρηση, καθώς και την πιστοποίηση χώρων παιχνιδιού.  Στην εκδήλωση θα υπάρξει ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών, την υπάρχουσα κατάσταση, τους όρους και τα κριτήρια σχεδιασμού των παιδικών χαρών, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες και προτάσεις παιχνιδιών. Η ημερίδα απευθύνεται στους υπαλλήλους των Δήμων που έχουν ως αντικείμενο τις παιδικές χαρές, στους εργολήπτες, αλλά και στους κατασκευαστές.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη.

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε το Πρόγραμμα της ημερίδας, καθώς και την Πρόσκληση στην ημερίδα.

 

10 Μαρτίου 2015

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς, ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, ο Δήμος Σπάρτης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ϊδρυμα Ηπείρου, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας και ο Σύλλογος Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: “Σχεδιασμός και ασφάλεια στους χώρους παιχνιδιού”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 και ώρα 09:00 έως 16:00,  στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων – Αμφιθέατρο “Αντώνης Τρίτσης”, Ακαδημίας 50 Αθήνα.  

Σκοπός της ημερίδας είναι η προβολή και ανάδειξη ορθών πρακτικών σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την επίβλεψη, την κατασκευή, τη διαχείριση – συντήρηση, καθώς και την πιστοποίηση χώρων παιχνιδιού.  Στην εκδήλωση θα υπάρξει ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών, την υπάρχουσα κατάσταση, τους όρους και τα κριτήρια σχεδιασμού των παιδικών χαρών, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες και προτάσεις παιχνιδιών. Η ημερίδα απευθύνεται στους υπαλλήλους των Δήμων που έχουν ως αντικείμενο τις παιδικές χαρές, στους εργολήπτες, αλλά και στους κατασκευαστές.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη.

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε το Πρόγραμμα της ημερίδας, καθώς και την Πρόσκληση στην ημερίδα.

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος