16 Μαρτίου, 2011

Η μελετητική εταιρεία NERCO – N. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. με έδρα την Αθήνα, ζητάει Δασολόγους και Δασοπόνους για σύναψη συνεργασίας στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατείστε εδώ.

Η μελετητική εταιρεία NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. με έδρα την Αθήνα, ζητάει Δασολόγους και Δασοπόνους για σύναψη συνεργασίας στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατείστε εδώ.

 

Η μελετητική εταιρεία NERCO – ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., με έδρα την Αθήνα ζητάει Δασολόγους και Δασοπόνους για σύναψη συνεργασίας στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατείστε εδώ.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας την 10η Μαρτίου 2011 ανακοίνωσε τα αναλυτικά ψηφοδέλτια των συνδυασμών και μεμονομένων υποψηφίων που συμμετέχουν στις εκλογές του Επιμελητηρίου της 10ης Απριλίου 2011, όπως αυτά οριστικοποιήθηκαν μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, στη συνεδρίασή του της 9ης Μαρτίου 2011.

Για να δείτε τα ψηφοδέλτια εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πατείστε εδώ.

Για να δείτε τα ψηφοδέλτια εκλογής μελών Διοικούσας Επιτροπής και Αντιπροσώπων του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας πατείστε εδώ.

Για να δείτε τα ψηφοδέλτια εκλογής μελών οργάνων των άλλων Παραρτημάτων μπορείτε να ανατρέξετε στον σχετικό σύνδεσμο της  ιστοσελίδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πατώντας εδώ

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος