ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2011: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκλογών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών των Παραρτημάτων, όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τις εκλογές της 10ης Απριλίου 2011. 

Για να δείτε τα αποτελέσματα πατείστε εδώ.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος