Παρέμβαση Παρ/τος Αν/κής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη μετακίνηση υπαλλήλων του Δήμου Ελευσίνας του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων στο ΚΕΠ

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος