16 Δεκεμβρίου, 2010

Ψηφίσματα Συνέλευσης Αντιπροσώπων Κλάδων 2015

22 Απριλίου 2015

Ψήφισμα 1

Ψήφισμα 2

Ψήφισμα 3

Ψήφισμα 4

Ψηφίσματα Συνέλευσης Αντιπροσώπων Κλάδων 2010

10 Δεκεμβρίου 2010

Ψήφισμα 1

Ψήφισμα 2

 

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος