ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020

ΜΑΪΟΣ 2013

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τις απόψεις – προτάσεις του για τη 2η Εγκύκλιο Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 2014-2020, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση των προτάσεων του Επιμελητηρίου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος