ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

ΜΑΪΟΣ 2010

Προτάσεις Παρ/τος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας για ζητήματα των Ιχθυολόγων

 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος