ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 4ης και 5ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 4ης και 5ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τις προτάσεις του για τις νέες προσκλήσεις των μέτρων του ΠΑΑ 4ης και 5ης Προγραμματικής Περιόδου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος