ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΪΟΣ 2009

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι απόψεις του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Νέων Οδικών Έργων Αττικής.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος