ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Η πρόταση του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων του Δήμου σας, όπως αυτή εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του Παρ/τος στην αρ. 4/8-4-09.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος