ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατέθεσε στην Περιφέρεια τις προτάσεις του επί του κειμένου εργασίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πρωτογενή Τομέα Στερεάς Ελλάδας.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος