ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ. ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Οι απόψεις – προτάσεις του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από ειδική Επιτροπή που συστήθηκε από το Παράρτημά μας.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος