ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ “ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΑΤΤΙΚΗΣ 2021”

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ “ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΑΤΤΙΚΗΣ 2021”

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας τις απόψεις του για το σχέδιο ” Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών /Αττικής 2021″  και το Σχέδιο Δράσης αυτού.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος