ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Οι απόψεις – προτάσεις του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου για τη
δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό, όπως αυτές επικυρώθηκαν στην αρ. 4η/31-3-2008 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος