ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε πρόταση προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τα Νοσοκομεία χωρικής του αρμοδιότητας, για τη σύσταση και οργάνωση Υπηρεσίας Διαχείρισης, Προστασίας και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος χώρου.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος