ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ

Οι προτάσεις του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης του Ασωπού, όπως αυτές εγκρίθηκαν στην αρ. 1/1-2-2010 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος, καθώς και η πρόταση του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης του Δήμου Οινοφύτων.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος