ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συμμετέχοντας στη διαβούλευση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, κατέθεσε τις προτάσεις του επί του διαχειριστικού σχεδίου Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής GR06. 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

Newsletter
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε το μηνιαίο Newsletter του Παραρτήματος
Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος