ΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στους Υπουργούς  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.κ. Μ. Χρυσοχοϊδη και Κ. Σκανδαλίδη αντίστοιχα, τις απόψεις του για τη μεταφορά του Τομέα Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

Το πλήρες κείμενο σε μορφή Word

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος