ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης την πρότασή του για τη σύσταση και την οργάνωση Υπηρεσίας Προστασίας και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος στα Νοσοκομεία. 

Το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf.

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος