ΕΛΓΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 132 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ 18 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στις 16/01/2013 αναρτήθηκε η υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2012 Ανακοίνωση του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 150 ατόμων (132 ΠΕ Γεωπόνων και 18 ΠΕ Κτηνιάτρων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ.

Η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων αρχίζει την 22-01-2013 και λήγει στις 31-01-2013.

Για να δείτε την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2012 ανακοίνωση πατείστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ΕΛΓΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.elga.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=258

Θέσεις-Προτάσεις Παραρτήματος